Baner

Zmiany w programie MR_FAKTURY_PRO

Wersja 3.20 11 grudzień 2023

 • Wprowadzono możliwość importu danych dla dostawy z eFaktura wersja 2 . (KSeF)

Wersja 3.20 16 październik 2023

 • Dodano możliwość drukowania faktur sprzedaży w spłatach.

Wersja 3.20 12 październik 2023

 • Można obecnie ustawić w administracja -> Użytkownicy że paragony i faktury będą wystawiane według płatności ustawianej na stałe dla danego użytkownika.

Wersja 3.20 15 lipiec 2023

 • Wprowadzono obsługę importu danych dla dostawy z formatu eFaktura .
 • Poprawiono korektę faktury zaliczkowej dla zaliczki (specjalny format wydruku dla tej korekty). 


Wersja 3.19 4 luty 2023

 • Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych w trybie POSNET (obsługa NIP dla paragonu).
 • Program ma możliwość pamiętania starych nagłówków danych własnych firmy. 

Wersja 3.18 22 czerwca 2022

 • Wprowadzono możliwość generowania plików JPK_FA (4).
 • Uproszczono formaty wydruków (Nie ma osobnego formatu dla faktur walutowych)
 • Wprowadzono nową obsługę faktur zaliczkowych. Wystawia się je na podstawie dokumentu proforma.
 • Wprowadzono możliwość dodania terminu zapłaty dla faktur, które zostały zapłacone przed wystawieniem faktury
 • Wprowadzono możliwość ustawienia kont bankowych w zależności od waluty wystawienia faktury.

Wersja 3.17 19 stycznia 2022

 • Wprowadzono możliwość zmiany stawki VAT dla towarów z danej grupy towarowej.
 • Nazwa magazynu pokazywana dla ewidencji sprzedaży, gdy używamy opcji wielu magazynów

Wersja 3.17 14 stycznia 2022

 • Wprowadzono możliwość generowania plików JPK_VAT7M (2) i JPK_VAT7K (2) (Tylko sekcja ewidencyjna).

Wersja 3.16 2 grudnia 2021

 • Dodano kasowanie not korekcyjnych.

Wersja 3.16 21 czerwca 2021

 • Poprawiono sposób pamiętania nazw towarów w różnych językach. Uwzględnione zostały czcionki specyficzne dla danego języka.
 • Poprawiono sposób wprowadzania cen po ilości towarów - uwzględnia on pozycję rabatu indywidualnego. 

Wersja 3.15 14 grudnia 2020

 • Wprowadzono możliwość wyłączenia tworzenia korekty paragonu przy zamianie paragonu na fakturę. Obecnie standardowo opcja jest wyłączona.

Wersja 3.15 21 września 2020

 • Wprowadzono możliwość generowania plików JPK_VAT7M i JPK_VAT7K (tylko w sekcji ewidencyjnej).
 • Dodano możliwość wprowadzania cech GTU dla towarów a także wprowadzono możliwość dodania oznaczeń księgowych dla faktur.
 • Dodano możliwość wprowadzenia oznaczenia FP dla faktur tworzonych z paragonów wystawianych na kasie fiskalnej.
 • Zmieniono obsługę faktur z podzielną płatnością.
 • Więcej uwag znajdziesz Zmiany w programie dla wersji 3.15 

Wersja 3.14 6 czerwca 2020

 • Wprowadzono możliwość użycia jednej drukarki fiskalnej dla dwóch lub więcej kas w wersji sieciowej za pomocą dodatkowego programu FiscalPrSvr .
 • Nowa wersja programu bazy danych NexusDB 4.5022
 • Możliwość eksportu ewidencji sprzedaży do formatu csv.

Wersja 3.13 2 grudnia 2019

 • Wprowadzono możliwość eksportu faktur w formacie JPK_FA (3).

Wersja 3.12 9 listopada 2019

 • Przy wysyłce masowej maili z fakturami można zaznaczyć, aby przychodziły też na nasz adres jako potwierdzenie wysłania. 

Wersja 3.12 26 października 2019

 • Możliwość podania wagi towarów dla faktury eksportowej i wewnątrzwspólnotowej. 

Wersja 3.12 21 października 2019

 • Możliwość włączenia opcji, która spowoduje napis na fakturach, które są równe lub większe od 15000 zł - "mechanizm podzielonej płatności"
 • Wprowadzono możliwość innego stylu wyświetlania programu. 

Wersja 3.12 10 października 2019

 • Dodano obsługę podzielonej płatności. Dodatkowy napis na fakturach dla tych przekraczających 15 tys. zł. zawierających produkty zaznaczone jako "Towary z załącznika 15 podzielona płatność"
 • Możliwość zdefiniowania płatności, od której program zawsze startuje (domyślnie gotówka)

Wersja 3.11 12 sierpnia 2019

 • Dodano możliwość importu WZ sprzedaż dla danej firmy do nowo utworzonej WZ-ki

Wersja 3.11 5 lipca 2019

 • Dodano możliwość filtrowania dodatkowo wg kasy dla menu Zestawienia -> Sprzedaż dla wersji sieciowych.

Wersja 3.11 1 lipca 2019

 • Program obsługuje obecnie format JPK_FA (2) obowiązujący od 1 lipca 2019
 • Przyspieszono ewidencję działań na kasie.
 • Zwiększono do 18 znaków symbol spłaty

Wersja 3.1 15 maja 2019

 • Poprawiono ewidencję sprzedaży marża (jest szybsza)
 • Dodano opcję kasowania dokumentów reklamacji.

Wersja 3.1 17 grudnia 2018

 • Dodano opcję drukowania faktur fiskalnych na drukarkach ELZAB (o ile potrafią drukować takie faktury)
 • Dodano opcję zamiany dokumentu proforma na paragon - należy włączyć sobie tę możliwość w administracja -> Użytkownicy.
 • Poprawiono logowanie (szybkość) dla wersji sieciowych przeznaczonych dla sieci rozległych

Wersja 3.1 30 października 2018

 • Dodano opcję uzupełniania zerem na początku kodu EAN13, gdy kod EAN13 zaczyna się od zera - tylko w eksporcie danych towarów (plik csv) 

Wersja 3.1 10 października 2018

 • NIP może być wprowadzony z kreskami - jednak jego wyszukiwanie może być zarówno z kreskami jak i bez. Ułatwia to szukanie firm po NIP-ie.
 • Możliwość drukowania remanentu dla poszczególnej grupy towarowej.
 • Dodano przycisk w ewidencji towarów dotyczący przeszukiwania towarów za pomocą czytnika kodów kreskowych.
 • Możliwość drukowania remanentu na dany dzień dla poszczególnej grupy towarowej.

Wersja 3.09 2 sierpnia 2018

 • Uwzględniono korekty przy wystawianiu faktury zaliczkowej końcowej.

Wersja 3.09 4 czerwca 2018

 • Wprowadzono możliwość zwiększenia czcionki menu w administracja -> ustawienia systemowe.

Wersja 3.09 21 maja 2018

 • Wprowadzono szyfrowanie tabel danych firm w związki z RODO.

Wersja 3.08 24 marca 2018

 • Możliwość wysyłania maili (SSL) bezpośrednio z podglądu wydruku.

Wersja 3.08 20 marca 2018

 • Wprowadzono odczyt adresu i nazwy firmy na podstawie NP-u z bazy GUS (konieczny dostęp do Internetu, aby funkcja działała) 
 • Nowa wersja programu raportującego FR6.

Wersja 3.07 2 lutego 2018

 • Poprawiono generowanie plików JPK_FA

Wersja 3.07 26 stycznia 2018

 • Poprawiono generowanie plików JPK_VAT w wersji 3. Poprawiono generację paragonów zbiorczych a także korekty faktur.

Wersja 3.07 16 stycznia 2018

 • Poprawiono generowanie plików JPK_VAT w wersji 3. Struktura pliku jest poprawnie weryfikowana przez demo programu Klient 2.0 (1.0.3.0)

Wersja 3.07 4 stycznia 2018

 • Wprowadzono nowe menu główne Eksport, gdzie przeniesiono funkcje eksportu z menu Sprzedaż -> Wydruki Eksport faktury i Eksport JPK.

Wersja 3.07 28 grudnia 2017

 • W eksporcie do pliku JPK_VAT dodano możliwość filtrowania faktur standardowo ustawiono by faktury dla osób fizycznych nie były eksportowane.
 • W ewidencji dokumentów proforma wyróżniono czerwonym kolorem dokumenty, które nie zostały zamienione na fakturę.

 

Wersja 3.07 11 grudnia 2017

 • Dodano eksport do pliku JPK_VAT - służy do wymiany danych z programami księgowymi.
 • Wersja sieciowa z opcją obsługi programu poprzez internet. Wszelkie transakcje odbywają się za pomocą programu mr_invoice_svr, który znajduje się na komputerze serwerze.
 • Możliwość prowadzenia paru numeracji faktur a także różnych nagłówków faktur.

Wersja 3.06 1 września 2017

 • Dodano kopiowanie WZ-tek - przydatne dla piekarń i firm, gdzie cyklicznie wystawia się podobne WZ-ki

Wersja 3.06 17 kwietnia 2017

 • Poprawiono wystawianie noty odsetkowej.
 • Eksport faktur i korekt do pliku w formacie XML
 • Import faktur i korekt z przygotowanego pliku XML do programu (musi być zachowana unikalna numeracja - dokumenty o tych samych numerach nie będą importowane)

Wersja 3.05 3 stycznia 2017

 • Poprawiono pokazanie ostatniej ceny sprzedaży dla firmy. Teraz jest ona pokazywana dla odbiorcy, jeśli jest zdefiniowany osobno płatnik i odbiorca.

Wersja 3.05 19 grudnia 2016

 • Dodano możliwość tworzenia faktur z WZ z innym odbiorcą i płatnikiem.
 • Poprawiono sprawdzanie stanów magazynowych, gdy użyto inwentaryzacji dla danego towaru.

Wersja 3.05 17 października 2016

 • Dodano możliwość drukowania faktur z danymi odbiorcy innymi od nabywcy.
 • Poprawiono sortowanie nazw towarów a także nazw firm.

Wersja 3.05 6 września 2016

 • Dodano możliwość dodania kategorii do rozchodu wewnętrznego - umożliwia ewidencję wg. kategorii
 • Dodano możliwość automatycznego pobierania kursu średniego z serwera NBP przy wystawianiu dokumentów w walucie.

Wersja 3.05 1 września 2016

 • Zmieniono sposób przechowywania danych adresowych.
 • Wprowadzono możliwość zapamiętana starych danych adresowych firmy - stare faktury będą się drukować ze starym adresem i nazwą firmy.
 • Zmieniono sposób wystawiania faktur eksportowych - wystawia się je z standardowego menu wystawiania faktury.
 • Poprawiono procedurę pokazywania długów. Można już sortować wg kolumn.
 • Dodano eksport do pliku ewidencji faktur JPK_FA (1)_v1-0 (Obecnie bez dostaw)

Wersja 3.04 14 lipca 2016

 • Dodano możliwość sortowania towarów i firm po kolumnach klikając na nazwę kolumny.
 • Użyto silnika bazy danych NexusDB 4.11.

Wersja 3.04 21 czerwca 2016

 • Dodano możliwość importu faktur dostaw dla formatu używanego przez PSB .
 • Usprawniono funkcję towary - przeszukiwanie po części nazwy.
 • Dodano kategorię dla dostaw
 • Przyspieszono działanie ewidencji sprzedaży dla konkretnej firmy dla dużych baz danych.
 • Użyto nowego silnika baz danych NexusDB 4.10

Wersja 3.03 12 maja 2016

 • Dodano możliwość drukowania ewidencji zwrotów paragonów a także definiowania tekstów, które opisują te zwroty.
 • Dodano do rozliczenia kasy informację o całości wystawionych paragonów a także ilość wystawionych paragonów i faktur na kartę kredytową.

Wersja 3.03 21 marca 2016

 • Dodano możliwość rezerwacji towarów poprzez zamówienie od klienta
 • Dodano wyświetlanie rezerwacji a także ilości towaru na magazynie
 • Poprawiono pamiętanie na dostawach starej stawki VAT w korektach

Wersja 3.02 10.03 26 stycznia 2016

 • Dodano obsługę faktur VAT marża w walucie

Wersja 3.02 26 stycznia 2016

 • Dodano możliwość wystawienia not w walucie
 • Poprawiono wyszukiwanie towarów za pomocą czytnika.
 • Usprawniono filtrację ewidencji z kasy dla wersji sieciowej

Wersja 3.01 9 stycznia 2016

 • Dodano możliwość poprawy noty obciążeniowej i uznaniowej
 • Poprawiono błąd zapisu noty obciążeniowej i uznaniowej.

Wersja 3.01 21 września 2015

 • Dodano możliwość dodawania do pozycji dostawy wartości np przesyłki.

Wersja 3.01 3 września 2015

 • Poprawiono funkcję eksportu towarów. Można eksportować też towary, które mają nieaktywną stawkę VAT
 • Poprawiono szereg błędów.

Wersja 3.00 8 lipca 2015

 • Poprawiono funkcję wysyłania maili za serwerów które używają SSL (większość serwerów) Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych bibliotek, Wysyłanie to działa z menu Sprzedaż -> Wydruki -> Druk faktur.
 • Możliwość filtrowania ewidencji zakupu lub skupu danego towaru w Zestawienia -> Zakupy towarów.
 • Poprawiono szereg błędów.

Wersja 3.00 20 czerwca 2015

 • Dodano możliwość prezentowania ważnych informacji przed sprzedażą danego towaru (można stosować np przy blokowaniu sprzedaży tego towaru z jakiegoś powodu
 • Dodano możliwość wyboru określonego towaru (data ważności, seria) gdy mamy włączoną opcję używania towarów z datą ważności lub numerem seryjnym

Wersja 3.00 4 maja 2015

 • Zastosowano nową wersję programu do obsługi bazy NexusDB 4.05
 • Nowa wersja programu raportującego (5.3) ma ona szereg udoskonaleń. W przypadku eksportu do pdf z zaznaczoną opcją zapisu czcionek (co pozwala na odczyt PDF'a na każdym komputerze docelowym bez względu na to czy tam są zainstalowane takie czcionki) program zapisuje tylko używane czcionki dzięki czemu rozmiar pliku jest dużo mniejszy niż w przypadku gdy zapisywany jest cały zestaw. Nowe znaki możliwe do drukowania QR Code, Datamatrix, PDF417.
 • Wprowadzono przychód wewnętrzny.
 • Możliwość dodania do faktury zaliczkowej końcowej dokumentu proforma.
 • Możliwość sortowania wg kolumn w wybranych okienkach.
 • Nowy sposób pamiętania rozmiarów wybranych okienek - bardziej niezawodny.
 • Większa sprawność dla wersji sieciowej przy dużej ilości danych

Wersja 2.58 17 marca 2015

 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych. Można wystawić fakturę końcową w walucie. Poprawiono błąd wydruku opisu dodatkowego dla zaliczki na fakturze końcowej.

Wersja 2.58 10 stycznia 2015

 • Wprowadzono obsługę drukarki Farex Flex - posiada ona możliwość drukowania numeru komputerowego paragonu.

Wersja 2.58 2 stycznia 2015

 • Zmiana w sposobie prezentacji danych w menu Sprzedaż -> Wydruki -> Ewidencja sprzedaży - obecnie prezentowane są faktury sprzedaży według daty zakończenia dostawy a nie jak wcześniej według daty wystawienia
 • Możliwość zobaczenia ostatnich dostaw dla linii wprowadzanego zamówienia własnego - ułatwia to ocenę prawidłowości zamówienia.

Wersja 2.58 21 marca 2014

 • Wprowadzono obsługę noty odsetkowej
 • Wprowadzono dodatkowe możliwości dla dokumentu proforma

Wersja 2.57 9 grudnia 2013

 • Wprowadzono nowy sposób zapisu pamiętania rozmiaru okienek
 • Poprawiono parę istotnych błędów w programie
 • Możliwość filtracji ewidencji kasowej

Wersja 2.56 19 października 2013

 • Wprowadzono obsługę faktur z tzw. odwrotnym obciążeniem, które stosuje się w handlu złomem oraz niektórymi wyrobami metalowymi.
 • Wprowadzono poprawę dokumentu proforma.
 • Wprowadzono możliwość zamiany zamówienia na dokument proforma.
 • Wprowadzono obsługę drukarki fiskalnej do faktur marża a także dostosowano te faktury do przepisów jakie obowiązują od 1 października 2013.
 • Wprowadzono paragon marża.
 • Umożliwiono zwiększenie długości nazwy dla drukarki fiskalnej do 40 znaków - o ile drukarka fiskalna obsługuje takie długości nazw.
 • Możliwość zapisu pozycji na fakturze posortowanych według nazw produktów.
 • Możliwość dodatkowego wydruku po wydruku faktury np nalepki adresowej na kopertę itp.;

Wersja 2.55 22 sierpnia 2013

 • Zastosowano bazę danych 3.12 NexusDB.
 • Zwiększono do 110 znaków nazwę towaru/usługi (Można jednak używać dłuższych nazw np z wykorzystaniem nazw jednorazowych dla usług - lub nazw dodatkowych)
 • Wprowadzono możliwość rejestrowania zamówień od firmy w walutach. Jest też możliwość automatycznej zamiany takiego zamówienia na fakturę w walucie zamówienia.
 • Obsługa języków - nazwy towarów mogą być dodatkowo definiowane w różnych językach i w takich drukowane na fakturach.
 • Dodano możliwość ustawiania kategorii dla faktur eksportowych.

Wersja 2.54 12 kwietnia 2013

 • Zastosowano nową wersję bazy danych 3.11 - uwaga ci, którzy chcą korzystać z pendrive przy korzystaniu z programu na różnych systemach Windows powinni użyć do uaktualnienia specjalnej wersji przeznaczonej na pendrive'y. Nie można wtedy korzystać z bezpośredniego uaktualnienia programu.

Wersja 2.53 29 grudnia 2012

 • Dostosowano program do zmian jakie wprowadzono od dnia 1.01.2013 roku.
 • Wprowadzono fakturę uproszczoną, którą można wystawiać dla faktur do kwoty 450 zł brutto. Nie ma potrzeby wpisywania danych adresowych nabywcy - wystarczy NIP lub PESEL. Szczególnie przydatne dla stacji benzynowych.

Wersja 2.52 20 listopada 2012

 • Wprowadzono możliwość uaktualnienia programu bezpośrednio z programu MR_FAKTURY_PRO.
 • Możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej podczas uaktualnienia.
 • Możliwość wydruków niestandardowych np. przyjęcie samochodu do naprawy - zobacz dodatkowe definicje

Wersja 2.52 18 października 2012

 • Przygotowano wydruk żądania do zapłaty na którym jest możliwość wydrukowania należnych odsetek ustawowych.
 • Na wydrukach faktur w przypadku, kiedy jest włączona opcja drukowania faktur przeterminowanych można także po włączeniu opcji w Administracja -> ustawienia systemowe zobaczyć odsetki należne za faktury przeterminowane

Wersja 2.52 9 października 2012

 • Wprowadzono style wydruku. Do dyspozycji są obecnie 4 style wydruków. Standardowy, szary, ozdobny i prosty.
 • Możliwość zaznaczenia na fakturze terminowej częściowej wpłaty gotówkowej.
 • Możliwość wydruków wygenerowania oryginałów faktur, adresowania kopert oraz potwierdzenia nadania z ewidencji sprzedaży.

Wersja 2.51 6 października 2012

 • Poprawiono działanie kompletowania

Wersja 2.51 31 lipca 2012

 • Zmieniono bazę, aby dobrze wyświetlał się rozchód towarów uwzględniający komplety

Wersja 2.51 19 lipca 2012

 • Dodano do programu możliwość tworzenia tzw. kompletów. Tj. z kilku towarów tworzymy inny towar. Przydatne w przypadku np. sprzedaży komputerów składanych w sklepie.
 • Możliwość wydruku braków na magazynie
 • Poprawa drobnych błędów działania programu w tłumaczeniach na angielski.
 • Zabezpieczenie w przypadku ponownego zapisu faktury dostawy
 • Możliwość pokazania ostatniej ceny sprzedaży dla danego klienta

Wersja 2.5 1 czerwca 2012

 • Możliwość zobaczenia i ustawienia grup dla firm - tych samych co w MR_USŁUGI_CYKLICZNE
 • Częściowe tłumaczenie programu na język angielski. Można ustawić sobie obsługę po angielsku dla programu lub dla danej końcówki w przypadku wersji sieciowej.
 • Możliwość ustawienia innej waluty głównej niż złoty - możliwa łatwiejsza praca w programie poza granicami Polski.

Wersja 2.49 22 marca 2012

 • Wysyłanie maili do firm dłużników z żądaniem zapłaty z możliwością wyboru firm do których te maile będą wysyłane.

Wersja 2.48 28 stycznia 2012

 • 26.04.2012 Poprawiono funkcję wyszukiwania firm - funkcja szukaj.
 • Możliwość pokazania ceny głównej sprzedaży w wyborze towarów - Ustawianie w ustawieniach użytkownika
 • 5.04.2012 Możliwość ustawienia SSL dla maila dla menu Sprzedaż -> Wydruki -> Druk faktur
 • Możliwość ustawienia kolorów dla wybranej linii browsera (list)
 • Możliwość od kasowania skasowanej firmy

Wersja 2.47 20 grudnia 2011

 • 3.01.2012 Wydruk faktur np samych kopii lub oryginałów z danego okresu z możliwością wyboru
 • Wydruk ewidencji spłat długów
 • Ranking firm wg całości zakupów, danej grupy towarowej lub konkretnego towaru.

Wersja 2.46 22 września 2011

 • Obsługa zamówień od klientów.

Wersja 2.45 11 czerwca 2011

 • Obsługa zdjęć w sprzedaży towarów.
 • Dodano zapamiętanie parametrów poczty używanej przez program przy wysyłaniu maili.
 • Dodano stawkę VAT z kreską dla obsługi skupu złomu.
 • Możliwość uproszonego wpisywania kontrahentów (w opisie dodatkowym można wprowadzić adres kontrahenta)
 • Pamiętanie nie tylko rozmiaru okna, ale też i kolejności kolumn dla niektórych okien.

Wersja 2.44 10 listopada 2010

 • Przystosowanie programu do zmiany stawek VAT.
 • Automatyczne obliczanie stawek VAT i odpowiednich kolumn dla wydruków ewidencji sprzedaży, rozchodu, dostaw itp.
 • Poprawki w szukaniu towaru przez część nazwy

Wersja 2.43 14 października 2010

 • Możliwość zmiany jednej stawki VAT na inną wraz ze zmianą stawek dla towarów.
 • Możliwość wystawiania paragonów z płatnikiem i śledzenie spłacenia długów.

Wersja 2.42 6 lipca 2010

 • Możliwość szukania towarów według nazw, opisu a także cen.
 • Możliwość ustawienia blokady wystawiania faktur terminowych przy przekroczeniu określonej kwoty lub czasu przeterminowania.
 • Ustawienie podglądu wydruku jest teraz w użytkowniku a nie w ustawieniach systemowych.
 • Możliwość rejestracji odliczeń na fundusze na fakturze skupu RR
 • Drobne poprawki w programie.

Wersja 2.4 17 października 2009

 • Pamięć wielkości okienka oraz jego pozycji a także szerokości kolumn, jeśli takie są w okienku.
 • Zwiększono wielkość napisów a także niektórych przycisków.
 • Opisy do danych o towarze
 • Możliwość zapłaty faktury w dowolnej walucie
 • Możliwość korekty dostawy nawet gdy część towaru z niej została skasowana.
 • Obsługa faktur zaliczkowych
 • Drobne poprawki w programie.

Wersja 2.39 22 kwietnia 2009

 • Ewidencja zakupów towaru od firmy
 • Poprawa działania drukarki Elemis Giga
 • Faktury VAT wystawiane w walucie
 • WZ-ki wystawiane w walucie
 • Kasowanie płatności
 • Kasowanie korekt dostaw oraz skupu

Wersja 2.38 24 lutego 2009

 • Automatyczna numeracja miesięczna dokumentów.
 • Zamiana rozchodu wewnętrznego na WZ.
 • Drobne poprawki w programie.

Wersja 2.37 20 grudnia 2008

 • Dodanie cech do firmy i możliwość wystawiania WZ-tek z cechami i potem faktur zgodnych z cechami.
 • Dodano możliwość zliczania wszystkich towarów na fakturze.

Wersja 2.36 21 października 2008

 • Zmiana pokazywania danych w okienkach na listach na bardziej czytelną
 • "Kasowanie danych firm" - firmy skasowane nie pojawiają się na listach - ale są w bazach
 • "Kasowanie danych towarów" - towary skasowane nie pojawiają się na listach - ale są w bazach

Wersja 2.35 26 sierpnia 2008

 • Wystawianie WZ-tek dla firm unijnych i tworzenie z nich faktur wewnątrzwspólnotowych
 • Zbiorcze potwierdzenie nadania dla przesyłek pocztowych.
 • Korekty faktur RR

Wersja 2.34 4 sierpnia 2008

 • Wydruk pomocniczego rozliczenie VAT-u (nie uwzględnia dodatkowych kosztów zakupu).
 • Poprawiono działanie wszystkich okienek w programie - dodano możliwość pracy z klawiszami funkcyjnymi
 • Drobne usprawnienia programu.

Wersja 2.33 12 lipca 2008

 • Możliwość wykonania remanentu na dowolną datę.
 • Możliwość zobaczenia rozchodu towaru w danym okresie.
 • Program sam sprawdza, czy są uaktualnienia - o ile jesteśmy podłączeni do Internetu i mamy włączoną odpowiednią opcję
 • Drobne usprawnienia programu.

Wersja 2.31 19 listopada 2007

 • Obsługa kart punktowych - Dodatkowy algorytm przyznawania punktów.
 • Możliwość wyboru dowolnego cennika w trakcie sprzedaży.
 • Drobne usprawnienia programu.

Wersja 2.3 19 maja 2007

 • Obsługa kart punktowych - Ustawianie punktów, pobieranie nagród itp.
 • Wydruk nalepek adresowych na koperty dla wystawionych faktur.
 • Drobne usprawnienia programu.

Wersja 2.29 13 grudnia 2006

 • Nowy program do projektowania wydruków
 • Zmniejszono wymagania pamięciowe programu - ważne dla użytkowników Windows 98 / Me
 • Drobne usprawnienia programu.

Wersja 2.28 16 listopada 2006

 • Dodano możliwość przyjęcia dostawy w walucie oraz wydruk faktury dostawy wewnętrznej
 • Wydanie zewnętrzne może być w cenach dostawy

Wersja 2.27 2 listopada 2006

 • Dodano możliwość używania wielu magazynów
 • Możliwość wydruku ewidencji korekt WZ dla danej firmy

Wersja 2.26 8 sierpnia 2006

 • Dodano możliwość wydruku faktur w wielu formatach
 • Eksport i import cenników w formacie csv
 • Możliwość wystawiania faktur eksportowych w walutach
 • Spłacanie faktur eksportowych w walucie wystawienia

Wersja 2.25 11 marca 2006

 • Dodano możliwość edycji reklamacji
 • Dodano możliwość wydruku faktury (kopii i oryginału) na jednej kartce papieru
 • Dodano możliwość wyboru towaru w sprzedaży wg grupy towarowej
 • Dodano dodatkowe możliwości do uprawnień

Wersja 2.24 14 lutego 2006

 • Dodano możliwość edycji stanu reklamacji
 • Dodano obsługę drukarki ELEMIS GIGA
 • W wydruku ewidencji sprzedaży uwzględniono kartę kredytową
 • Ewidencja sprzedaży na kartę kredytową

Wersja 2.23 10 stycznia 2006

 • Dodano numer tabeli kursów
 • poprawiono drobne błędy

Wersja 2.22 22 grudnia 2005

 • Zmieniono sposób obsługi VAT-u dla faktur eksportowych
 • Dodano wykres słupkowy dla okresów sprzedaży (analiza sprzedaży)

Wersja 2.21 5 grudnia 2005

 • Obsługa modelu zmianowego

Wersja 2.2 2 listopada 2005

 • Nowa wersja bazy danych NexusDB 2.03
 • Nowsza wersja programu obsługi wydruku
 • Obsługa reklamacji

Wersja 2.17 10 maja 2005

 • Dodano dodatkową linię do nazwy firmy
 • Poprawiono obliczanie rabatu dla faktury proforma

Wersja 2.15 16 marca 2005

 • Zapis tymczasowy zamówienia

Wersja 2.15 16 marca 2005

 • Nowe formaty wydruków
 • Obsługa drukarki igłowej w trybie bezpośrednim

Wersja 2.12 17 stycznia 2005

 • Poprawiono drobne błędy
 • Ewidencja wpłat KP i KW
 • Testowe udostępnienie nowych możliwości wydruku faktury

Wersja 2.11 13 grudnia 2004

 • Eksport Wydania zewnętrznego do pliku
 • Import dostawy z pliku (Eksport Wydania zewnętrznego)

Wersja 2.1 17 listopada 2004

 • Program obsługuje drukarkę fiskalną VENTO OPTIMUS

Wersja 2.1 26 września 2004

 • Poprawiono działanie współpracy czytnika kodów kreskowych z programem
 • Pierwsze poprawki do programu umożliwiające korzystanie z niego za granicą

Wersja 2.09 08 października 2004

 • Dodatkowy wydruk WZ-ki na jednej stronie kopia i oryginał (oszczędność papieru)
 • Wydruk towarów znajdujących się na WZ-ce jeszcze nie zamienionych na fakturę
 • Możliwość zgrupowania wydruków sprzedaży - menu sprzedaż -> wydruki -> wydruki sprzedaży

Wersja 2.08 10 września 2004

 • Obsługa kodu kreskowego (dla czytników podpinanych pod klawiaturę)
 • Dodatkowe wydruki w ewidencji sprzedaży

Wersja 2.07 14 sierpnia 2004

 • Faktury VAT marża
 • Możliwość ustalania cen szeregu cenników za jednym przyciśnięciem (przy włączonej obsłudze magazynu)
 • Możliwość obliczenia wartości towarów znajdującą się na WZ-tkach nie zamienionych na faktury
 • poprawiono działanie programu

Wersja 2.06 14 lipca 2004

 • Rozliczenie kasy
 • Zwiększono ilość ustawień uprawnień użytkownika

Wersja 2.05 2 lipca 2004

 • Pełna zgodność z programem MR_FAKTURY_CRT

Wersja 2.04 31 maja 2004

 • Wprowadzono opis dodatkowy dla rozchodu wewnętrznego

Wersja 2.04 29 maja 2004

 • Wprowadzono stawkę VAT eksport (EX) oraz eksport UE (UE)
 • Poprawiono wydruk ewidencji faktur i paragonów

Wersja 2.04 15 maja 2004

 • Dodano fakturę VAT UE (wewnątrzwspólnotową)
 • Zwiększono długość nazwy firmy i opisu dodatkowego do 70 znaków

Wersja 2.03 12 maja 2004

 • Dodano stawkę VAT 5%
 • Działa inny płatnik w fakturach eksportowych

Wersja 2.03 12 maja 2004

 • Możliwość wystawienia faktury przy braku towaru na magazynie - z późniejszym uzupełnieniem tego
 • Poprawiono ustawienie stawki VAT w skupie RR

Wersja 2.02 8 maja 2004

 • Możliwość zmiany stawki VAT dla skupu przy fakturach RR
 • Poprawiono drobne błędy

Wersja 2.02 24 kwietnia 2004

 • Zmiana wymiaru okien programu
 • Wydruk marż sprzedaży

Wersja 2.01 24 stycznia 2004

 • możliwość wydruku dokumentów do pliku JPEG i TIFF
 • możliwość podglądu długów podczas wystawiania faktury sprzedaży
 • Szukanie w długach po części nazwy firmy
 • Szukanie w długach po części numeru faktury
 • Możliwość wydruku na fakturze osoby wystawiającej wg zalogowania
 • Wystawianie faktur wg netto, gdzie podatek liczony jest z podsumowania

Wersja 2.00 12 grudnia 2003

 • Nastąpiła zmiana bazy danych z FlashFiler na NexusDB ("następca" poprzedniej bazy)
 • Poprawiono działanie wydania zewnętrznego
 • Dodano obsługę KP i KW - (możliwość kasowania)
 • Możliwość wstawienia własnego logo w winiecie programu

Wersja 1.67 6 grudnia 2003

 • możliwość indywidualnego rabatu dla poszczególnych pozycji faktury
 • Zaawansowany system rabatów dla firm

Wersja 1.65 2 lipca 2003

 • Dodano możliwość druku faktury eksportowej w języku angielskim
 • Dodano możliwość wydruku faktury eksportowej w walucie
 • Poprawiono pokazywanie okienek w Windows XP

Wersja 1.64 14 czerwca 2003

 • Dodano obsługę faktury eksportowej

Wersja 1.63 27 maja 2003

 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab Zabrze (FP-600, OMEGA)
 • Poprawiono obsługę nazw indywidualnych towarów i usług
 • Poprawiono obsługę WZ

Wersja 1.62 13 marca 2003

 • Dodano obsługę zezwolenia na wystawienie faktury
 • Poprawiono drobne błędy

Wersja 1.61 3 marca 2003

 • Dodano obsługę WZ-ek - łatwa zamiana na fakturę
 • Dodano obsługę daty ważności i numeru seryjnego do towarów
 • Uproszczono wydruki faktur - drukowanie faktur wielostronicowych z numerem strony
 • Poprawiono notę obciążeniową i uznaniową
 • Dodano obsługę skupu według wartości brutto

Wersja 1.60a 2 stycznia 2003

 • Zmieniono na wydruku faktury z Symbol SWW na PKWiU

Wersja 1.60 6 grudnia 2002

 • Dodano faktur pro forma oraz ewidencje faktur pro forma
 • Dodano notę uznaniową oraz notę i obciążeniową
 • Poprawiono wydruk słownie