Podzielna Płatność (Split Payment) od 1 listopada 2019

Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które są mocno restrykcyjne dla przedsiębiorców wystawiających faktury od 15000 zł wzwyż a sprzedających towary z grupy tzw. wrażliwych. Będa one wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, obejmującym 150 grup towarów i usług, w tym węgiel, wyroby ze stali, metale szlachetne, części do samochodów i motocykli, surowce wtórne, elektronika, usługi budowlane.

Takie faktury dla firm podlegających podatkowi VAT muszą mieć dodatkowe oznaczenie "procedura podzielonej płatności" Tak by firmy wykonujące taki przelew wiedziały że należy wykonać tu procedurę podzielonej płatności spłacając taką fakturę. Kara w przypadku braku takiego napisu na fakturze - gdy kontrahent nie wpłaci nam według podzielonej płatności - to dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jednak kwota kary będzie liczona tylko od tych towarów, które są w załączniku nr 15 a znajdują się na tej fakturze. Kary można będzie uniknąć gdy kontrahent wpłaci nam w mechanizmie podzielonej płatności całą kwotę odpowiadającą kwocie VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na licznych stronach biznesowych.

Wersja programu 3.12 ma dwa sposoby poradzenia sobie z tym problemem. Pierwszy najprostszy to wystawianie wszystkim faktur z napisem mechanizm podzielonej płatności. Nabywca jeśli faktura jest poniżej 15000 i nie zawiera towarów z załącznika 15 nie jest wówczas zobowiązany do płacenia w tym mechanizmie. Ale my jako sprzedawca mamy kłopot z głowy - wystarczy tylko w Administracja -> Ustawienia Systemowe - zakładka Sprzedaż i tu opcja Dla wszystkich faktur płatność podzielona ma być zaznaczona. Wówczas od 1 listopada na fakturach dla firm będzie dodatkowy napis "procedura podzielonej płatności" 

Prawidłowy sposób jest bardziej skomplikowany. Wymaga on bowiem od nas zaznaczenia w dniu 1 listopada lub dniu roboczym po nim wszystkich towarów jakie mamy na swoich listach towarowych a które są zawarte w załączniku 15 jako  'Metale stawka vat "-" dla firm odwrotne obciążenie. Wówczas program będzie wiedział czy na danej fakturze, która będzie w kwocie 15000 zł lub wyżej należy dodać napis "procedura podzielonej płatności", W związku z tym iż z dniem 1 listopada przestaje obowiązywać procedura odwrotnego obciążenia należy wszystkie WZ-ki na których są towary z odwrotnym obciążeniem zrealizować do dnia 31.10.2019 gdyż inaczej zostanie wygenerowana faktura z odwrotnym obciążeniem.          

Prosty program do faktur

Największym problemem przy wprowadzaniu programu do firmy jest przeszkolenie pracowników tak by sprawnie posługiwali się wprowadzanym programem. By mogli z niego wycisnąć jak najwięcej przy minimum wysiłku. Na rynku jest wiele programów, które posiadają wiele rozbudowanych funkcji jednak mają jeden kłopot - są przystosowane do pracy z wykształconym personelem. W obecnych czasach nikt nie chce przekopywać się przez potężne dokumentacje żeby wystawić prostą fakturę.

Czytaj więcej: Prosty program do faktur

Program do wystawiania not obciążeniowych, uznaniowych

Jeśli szukasz jakiegoś wygodnego w użyciu programu, który miałby także możliwość wystawiania not obciążeniowych czy uznaniowych to dobrze trafiłeś. Program MR FAKTURY PRO potrafi w dosyć elastyczny sposób wystawiać te dokumenty a także dzięki łatwemu w użyciu projektantowi wydruków mamy tu możliwość dostosowania do naszych wymagań wyglądu jaki nota obciążeniowa czy uznaniowa powinna przyjąć. Dodatkowo jeśli jest taka potrzeba noty mogą być wystawiane w innych walutach niż złoty. Mamy też do dyspozycji ewidencję takich not a także wydruk ewidencji not.

Nota obciążeniowa czy uznaniowa może być przez nas poprawiana gdyby zdarzyło się nam popełnić błąd przy jej wystawieniu, bądź też można ją skasować gdyby okazało się że została jednak niepotrzebnie wystawiona. Program pod tym względem jest bardzo elastyczny. Pełen opis procesu wystawiania takich dokumentów znajduje się w podręczniku na stronie : 7-5-wystawianie-not

Czytaj więcej: Program do not obciążeniowych

wzory faktur VAT

Jeśli ktoś szuka w internecie wzory faktur VAT - to chyba jest mocno zdesperowany. Nie warto szukać jakiś mitycznych wzorów, które często nie są za darmo i korzystanie z nich nie jest tak wygodne jak z programów fakturujących. Wyobraź sobie że masz do dyspozycji program, który posiada kilkanaście takich wzorów. Na różne potrzeby przedsiębiorców.

Czytaj więcej: wzory faktur VAT

Faktura pro forma

Prowadząc działalność gospodarczą wiele firm życzy sobie aby przed zapłaceniem za daną usługę lub towar wystawić dokument, na podstawie którego mogli by zapłacić za zamówione produkty lub też zdecydować się na ich zakup.

Takim dokumentem bardzo popularnym była faktura pro forma. Dokument o niemal identycznej formie jak faktura jednak w świetle przepisów nie podlegający rygorom podatkowym. Jest to swoista umowa pomiędzy sprzedawcą a nabywcą że ten będzie mógł kupić produkty po określonych cenach. Drugą wygodną funkcją jaką posiada ten dokument to taki iż podane są na niej np. dane sprzedającego i dane do ewentualnego przelewu. Kupujący może mieć pewność, że wpłaca na odpowiednie konto.

Dla sprzedającego taki dokument jest także wygodny. Bo nie stanowi on podstawy do zaksięgowania. Zatem jeśli kupujący nie zapłaci nam, bądź zrezygnuje z zakupu możemy taki dokument wyrzucić bez żadnych konsekwencji. 

Jednak od 1 stycznia 2014 roku fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Jako że w zestawie definiującym fakturę oprócz innych elementów powinno się pojawić słowo faktura, niektórzy urzędnicy mieli zupełnie niedorzeczny pomysł aby zakwalifikować faktury pro forma jako zwykłe faktury i w przypadku znalezienia takowych w firmie traktowali je jako nie zaksięgowane. W związku z tym w programie MR FAKTURY PRO na wszelki wypadek faktury pro forma są drukowane jako DOKUMENT PRO FORMA. Po to aby nie używać zastrzeżonego słowa faktura. Oczywiście jeśli jakiś przedsiębiorca chce by mimo wszystko taki dokument nazywał się FAKTURA PRO FORMA wystarczy tylko poprawić taki dokument w Administracja -> Ustaw wydruki. Tam możemy zastąpić słowo DOKUMENT na FAKTURA. Bezpieczniej jednak jest zostawić to tak jak jest to teraz zdefiniowane. 

Ministerstwo finansów na swoich stronach mf.gov.pl wyjaśnia że :

"Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT".

Jednak urzędnicy czasem potrafią zaskoczyć, mimo iż taki dokument nie potwierdza dostawy produktu a jedynie poświadcza iż istnieje taka chęć pomiędzy sprzedającym a kupującym stąd wydaje się że jest to najprostsze rozwiązanie.