START

Informacja o JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Od lipca 2016 został wprowadzany Jednolity Plik Kontrolny. Na razie obowiązuje on duże przedsiębiorstwa Od stycznia 2017 zaczyna on jednak obowiązywać także dla średnich i małych przedsiębiorstw. Mikrofirmy będzie to obowiązywało najprawdopodobniej od lipca 2018 roku.

Dla firm wiąże się to z obowiązkiem comiesięcznego wysyłania plików w formacie JPK do Urzędu Skarbowego szczegółowych danych finansowo-księgowych.  Dlatego też należy zwrócić uwagę czy nasz program księgowy posiada funkcję eksportu danych do formatu JPK. Na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny znajdziemy linka do ściągnięcia aplikacji, która jest w stanie wysłać taki plik do US jeśli nasz program nie ma takiej funkcji.

Jeśli chodzi o program MR_FAKTURY_PRO - to zaimplementowano w nim wyrzut danych w formacie JPK_FA - jest to plik, który jest wysyłany do US na jego życzenie w przeciwieństwie do plików, które są eksportowane z programów księgowych a które muszą być wysyłane co miesiąc do US obligatoryjnie.

Program MR_KSIEGA nie posiada obecnie jeszcze obsługi plików JPK ale będą podjęte prace aby wdrożyć obsługę tych plików do tego programu.

Program MR_FAKTURY oraz MR_FAKTURY_START będą miały obsługę plików JPK_FA w najbliższym czasie.