Baner

5.5.1 Wystawienie faktury zaliczkowej

Aby wystawić fakturę zaliczkową wybieramy z menu programu Sprzedaż -> Sprzedaż zaliczkowa -> Sprzedaż faktura VAT zaliczka. Po wybraniu firmy na jaką ma być wystawiona taka faktura pojawi się nam okienko

W tym okienku możemy zdefiniować dokument proforma na podstawie, którego wystawiamy fakturę zaliczkową. U góry pojawią się dokumenty proforma, dla których możemy wystawić fakturę zaliczkową. Gdyby taki dokument nie znajdował się na liście możemy za pomocą przycisku <F6> stworzyć taki dokument proforma. Podajemy kwotę zaliczki lub zadatku, który zostanie uiszczony - tu wpłacamy przykładowo 50 zł. W przypadku naciśnięcia przycisku <Twórz> pokaże się nam okienko:

Na tej fakturze pojawi się wpłacona zaliczka a także towary i usługi jakie znajdują się na dokumencie proforma. Numer tego dokumentu pojawi się po napisie "Do zamówienia".

Jako że mamy tu towary i usługi w dwóch różnych stawkach VAT 23% oraz 8% program sam podzielił zaliczkę na dwie proporcjonalne kwoty - zaliczkę w 8% oraz zaliczkę w 23%. Towary znajdujące się na tej fakturze nie są dostarczane do kupującego są one tylko wymienione na tej fakturze. Możemy tu w zasadzie tylko ustawić datę dokumentu lub formę płatności jaka została uiszczona do tego dokumentu. Jeśli dokument proforma jest wystawiony w walucie to faktury zaliczkowe też muszą być wystawiane w walucie. Po zapisie tej faktury pojawi się nam wydruk:  

 

 W specyfikacji mamy podane dane towarów, które są zamawiane. Mamy też ewentualny wykaz poprzednich faktur zaliczkowych które zostały uiszczone do tego dokumentu proforma.