Baner

4. Rejestry VAT sprzedaży i zakupów

a. Przeglądanie Rejestrów

Rejestry VAT można przeglądać poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków w oknie głównym programu lub poprzez menu (Rejestry VAT -> Rejestr sprzedaży oraz Rejestry VAT -> Rejestr zakupów i kosztów).
Główną część okienka, podobnie jak w Księdze PiR zajmuje lista, poniżej widoczne są przyciski obsługujące Rejestr, wyszukiwarka wpisów oraz na samym dole, pasek statusu.
Na liście wpisów znajdują się wpisy z bieżącego miesiąca, jeśli został zastosowany filtr, to na liście widoczne są efekty filtrowania danych. Klikając prawym przyciskiem myszy na liście można wybrać które kolumny z tabeli mają być widoczne, zaś klikając lewym na tytułach kolumn możemy posortować wpisy według numeru wpisu, daty zdarzenia, numeru księgowego, nazwy kontrahenta lub nazwy zdarzenia gospodarczego.
Klikając lewym przyciskiem myszy na jakimś wpisie zaznaczamy go, zaś klikając podwójnie wywołujemy okienko edycji wpisu.
Poprzez przeciągnięcie myszą krawędzi nagłówków kolumn możemy zmieniać szerokość kolumn.
Poszczególne kolumny odpowiadają kolumnom w normalnych Rejestrach VAT. Dwie ostatnie kolumny wskazują czy dany wpis jest połączony z wpisem w Księdze PiR a także czy został zaksięgowany.
Poniżej listy z wpisami znajdują się pola sumujące poszczególne kolumny, widoczne tam sumy dotyczą wszystkich widocznych w tabeli wierszy, także po zastosowaniu filtra danych.
Przyciski poniżej umożliwiają modyfikacje zawartości Rejestrów VAT:
- "Nowy wpis" - powoduje otwarcie okienka dodania wpisu, patrz niżej.
- "Edycja" - powoduje otwarcie okienka modyfikacji wpisu w Rejestrze, patrz niżej.
- "Usuń" - powoduje usunięcie zaznaczonego wpisu.
- "Filtr" - powoduje otwarcie okienka filtrowania danych, patrz niżej.
- "Drukuj" - powoduje otwarcie okienka drukowania danych, patrz rozdział 10.
- "Wyjście" - powoduje zamknięcie okna przeglądania Rejestru VAT.
- "Eksport tabeli…" - powoduje otwarcie okienka eksportu widocznej tabeli, okienko to jest opisane tutaj.

Wyszukiwanie konkretnych wpisów umożliwia okienko poniżej tych przycisków. Najpierw należy wybrać po czym będziemy szukać danych za pomocą przycisków "wg firmy", "wg NIP", "wg nru faktury", a następnie wpisać w okienko wyszukiwarki szukaną frazę. Na liście wpisów na bieżąco będą zaznaczone wyszukane wpisy.
Poniżej, na linii statusu widoczne są: bieżący rok fiskalny oraz miesiąc rachunkowy. Miesiąc można zmienić za pomocą przycisku "zmień…".

b. Dodawanie i edycja wpisów


Po naciśnięciu przycisków nowego wpisu lub edycji ukaże się okienko wpisu do Rejestru VAT. Numer wpisu ustalany jest automatycznie, podobnie numer dowodu księgowego, jeśli w opcjach programu zaznaczono opcję "automatyczna numeracja faktur i wpisów do KPiR" (patrz tutaj). Datę wystawienia i zakupu/sprzedaży można ustalić klikając na symbol kalendarza obok okienka wpisu daty, nie można jednak wpisać daty spoza ustawionego roku fiskalnego.
Obok należy wpisać dane kontrahenta, jeśli kontrahent znajduje się w Katalogu kontrahentów (patrz tutaj) wystarczy nacisnąć przycisk "Lista…", wyszukać kontrahenta i zatwierdzić przyciskiem "Wybierz".
Widoczne stawki VAT można zmienić w opcjach programu (patrz tutaj), podobnie można określić które stawki mają być pokazane w programie.
Po wpisaniu sum do określonych stawek podatkowych i ewentualnie dodatkowego opisu wpis zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz" lub "Zapisz & Nowy".
Jeśli zostanie wcześniej zaznaczone pole wyboru "Zapis do Księgi przychodów i rozchdów" to po zapisaniu wpisu ukaże się okienko wpisu do Księgi PiR (patrz tutaj) z w wypełnionymi już rubrykami. Należy tylko wypełnić pole "Zdarzenie gospodarcze" i, jeśli wszystko się zgadza, nacisnąć przycisk "Zapisz".

c. Filtrowanie danych


Po naciśnięciu przycisku "Filtruj" w oknie przeglądania Rejestru VAT mamy możliwość wyszukania interesujących nas danych poprzez nałożenie filtra. Filtr może zawierać szukaną frazę oraz ograniczać wpisy ze względu na datę wystawienia lub sprzedaży/zakupu.
Jeśli szukamy wpisów zawierających określoną frazę, to należy najpierw wybrać, gdzie ta fraza powinna być szukana - do tego służą przyciski "wg firmy", "wg NIP", "wg nru faktury", a następnie wpisać szukaną frazę.
Można dodatkowo zastosować filtr daty - albo wybierając konkretne daty, albo wybierając określony miesiąc z listy rozwijanej.
Wybór zatwierdzamy przyciskiem "Filtruj", po powrocie do okna przeglądania Rejestru VAT można włączać lub wyłączać ustawiony filtr za pomocą pola wyboru "Filtr aktywny".