Baner

3.2 Ustawienie nagłówka wydruku

Jeśli nagłówek nie został ustawiony w trakcie instalacji programu to możemy go ustawić bądź zmienić w menu Administracja -> Nagłówek. Będzie on drukowany na większości dokumentów. z naszego programu. Mamy tu do dyspozycji pięć linii, które możemy wykorzystać w dowolny sposób.  Tradycyjnie można to ustawić w następujący sposób

1 pierwsza linia   - nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby

2 druga linia      - kod i nazwa miasta, adres firmy

3 trzecia linia      - kod NIP

4 czwarta linia    - adres email, adres strony, telefon

5 piąta linia        - nazwa banku oraz jego numer

Gdybyśmy chcieli mieć np. na fakturze więcej informacji w nagłówku lub gdyby ilość potrzebnych linii była większa niż te 5 linii przygotowanych tutaj to należy do formatu faktury dodać potrzebną informację tam, gdzie są napisy [naglowek1] .. [naglowek5]

Gdy wystawiamy faktury w walutach często potrzebny jest nam numer konta obsługujący tę walutę. W tym przypadku należy włączyć opcję w Administracja -> Ustawienia systemowe -> Zakładka Dodatkowe i tu opcja "Zmiana linii 5 w danych nagłówkowych wystawcy w zależności od waluty". Wówczas okienko będzie wyglądało następująco:

 

Możemy wówczas ustawić sobie jak ma wyglądać 5 linia w zależności od waluty. Działa to dla wszystkich formatów wydruku faktur. Gdy drukowana jest faktura w euro wówczas zamiast standardowej linii 5 jest wybierana linia dla konkretnej waluty. Dzięki czemu odbiorca nie musi się zastanawiać na jakie konto ma wpłacić pieniądze. Jest to szczególnie przydatne, gdy wystawiamy faktury w większej ilości walut niż dwie. 

W przypadku zmiany naszego adresu siedziby firmy czy zmiany nazwy firmy możemy zmienić nagłówek i zapamiętać stary nagłówek po to by faktury archiwalne drukowane z ewidencji posiadały stary nagłówek naszej firmy. Po naciśnięciu przycisku Dodaj nowy zniknie nam ten przycisk w okienku data początku obowiązywania pokaże się nam aktualna data i pozostaną stare linie jak w przykładzie poniżej:

nagłówek historia

Teraz możemy zmodyfikować nasze linie nagłówka na obowiązujące a także ewentualnie poprawić datę od jakiej obwiązuje nowy nagłówek. A następnie nacisnąć na przycisk Zapisz aby zapisać dane. 

Po zapisie danych zobaczymy okienko nagłówka w następującej postaci:

okienko historii zmian nagłówka

Możemy oczywiście dodać następny nagłówek, zmienić już zapisany razem z datą jego obowiązywania a także go skasować.