Baner

2. Okno główne programu

Zaraz po uruchomieniu programu ukazuje się okno główne. Z tego miejsca można szybko wybrać i uruchomić większość funkcji programu. U dołu okna, w pasku statusu wpisana są: nazwa firmy (przy pierwszym uruchomieniu pusta), nazwa użytkownika (przy pierwszym uruchomieniu jest to Admin), ustawiony rok fiskalny
W górnej części okna znajdują się przyciski do najczęściej używanych funkcji programu:

- Przeglądanie Księgi PiR 
- Dodanie wpisu o sprzedaży w Księdze PiR
- Dodanie wpisu o zakupie w Księdze PiR
- Przeglądanie Rejestru VAT sprzedaży
- Przeglądanie Rejestru VAT zakupów
- Dodanie wpisu do Rejestru VAT sprzedaży
- Dodanie wpisu do Rejestru VAT zakupów
- Przeglądanie rejestru kontrahentów
- Otwarcie okienka opcji
- Wyjście z programu

Pozostałe funkcje programu dostępne są przez menu głównego okna programu. Przytrzymanie kursora myszy nad którymś z przycisków spowoduje pojawienie się jego opisu i klawisza skrótu.