Baner

10. Inne

a. Zmiana roku

Jeśli użytkownik chce zmienić rok obrachunkowy, należy zrobić to poprzez menu główne (Dane->Zmiana roku obrachunkowego). W okienku, które się pokaże należy wybrać interesujący nas rok i zatwierdzić wybór przyciskiem "Zmień rok".


b. Logowanie do programu

Jeśli w programie zostało ustawione hasło dla użytkownika "Admin" to przy uruchomieniu programu użytkownik zostanie zapytany o login i hasło. Należy wybrać z listy bądź wpisać nazwę użytkownika i zatwierdzić przyciskiem "Zaloguj". Aby wyłączyć obsługę wielu użytkowników należy użytkownikowi "Admin" ustawić puste hasło.


c. Księgowanie miesięcy


Jeśli wpisy w danym miesiącu zostały zakończone, można dokonać zamknięcia(zaksięgowania) miesiąca. Wówczas wpisów z tego miesiąca nie można usuwać ani edytować, nie można też dodawać nowych wpisów z datą z tego miesiąca. Zaksięgowania miesiąca dokonuje się poprzez menu główne (Księga PiR -> Zaksięguj aktualny miesiąc). W przypadku, kiedy miesiąc został zaksięgowany przez przypadek, można go od księgować. Jest to funkcja awaryjna. Dany miesiąc można od księgować za pomocą menu (Ustawienia -> Funkcje awaryjne -> Od księguj aktualny miesiąc).
Opcja księgowania miesięcy może być przydatna, zwłaszcza gdy program obsługuje kilku pracowników. Należy wówczas określić ich prawa i prawo księgowania i od księgowania miesięcy przypisać najważniejszemu, reszta pracowników wówczas będzie miało ograniczone prawo edycji bazy.