Baner

Program MR SCAL JPK V7

 

Program MR_SCAL_JPK_V7 służy do scalania plików JPK_VAT7M (2) i JPK_VAT7K (2) do jednego pliku jaki jest wymagany przez MF. Program jest bardzo prosty. Jego obsługa przewiduje, że możemy używać go dla wielu firm - dlatego też może być stosowany także w biurach rachunkowych. Często zdarza się sytuacja przy tańszych i prostszych programach księgowych, że nie ma możliwości importu pliku JPK do takiego programu. A program fakturujący generuje taki plik. Wówczas wystarczy zaksięgować w programie księgowym podsumowanie z ewidencji VAT sprzedaży w programie księgowym. Dopisanie kosztów i wygenerowanie pliku JPK. Mamy jednak wówczas dwa pliki JPK. Ten z programu fakturującego i ten z programu księgowego. Możemy teraz wczytać oba te pliki do programu MR_SCAL_JPK usunąć podsumowanie VAT sprzedaży z pliku, który wygenerowała nasza księga i wygenerować jeden plik JPK_VAT7 Program generuje plik w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. Można potem pliki przez niego wygenerowane przesłać do MF za pomocą strony https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client   

Uwaga: Ta wersja nie jest kompatybilna z poprzednią wersją. Dlatego nie można uaktualnić starszej wersji MR_SCAL_JPK do wersji MR_SCAL_JPK_V7

 

Program MR_SCAL_JPK_V7, gdyby były jakieś trudności w jego stosowaniu proszę o informację na telefon 502107188 lub na maila kontaktowego,

 

wersja 1.04 z 24.02.2022

Zmiany

22.02.2022

Poprawiono generowanie plików, gdy plik źródłowy zawiera korektę - dodano datę płatności lub datę zapłaty.

15.02.2022

Poprawiono generowanie plików, gdy plik źródłowy zawiera znacznik BOM (a nie powinien) Program kasuje ten znacznik z pliku źródłowego.

31.01.2022

Dodano możliwość generowania pliku JPK_VAT7(2) obowiązującego od dnia 1.01.2022

11.01.2021

Dodano możliwość generowania pliku JPK_VAT7 K dla ostatniego miesiąca kwartału. Konieczność zaznaczenia w danych firmy, że jest to kwartalnik.

2.01.2021

Poprawiono drobny błąd przy nadwyżce podatku i wprowadzaniu wartości do zwrotu. 

10.12.2020

Dodano możliwość dodani nazwy dla generowanego pliku jpk_VAT7 celem rozróżnienia ich dla różnych firm.

8.12.2020

Poprawiono błąd w dacie dostawy 

23.11.2020

Program usuwa wpisy dla daty sprzedaży, kiedy jest ona równa dacie wystawienia a także pole SprzedazVat_Marza kiedy jest ono równe 0. 

20.11.2020

Wprowadzono możliwość zmiany wartości pól 68, 69 ze względu na niemożliwość ustalenia ich wartości na podstawie ewidencji.

 

 

 Obrazy z programu mr_scal_jpk_v7

Winieta programu

winieta programu MR_SCAL_JPK

 

Wczytanie pliku JPK_VAT

wczytanie pliku JPK_VAT

 

 

Generowanie pliku JPK_VAT

 

Po wybraniu przycisku Przeglądaj możemy wykluczyć dany wpis do generowania pliku JPK_VAT. Możemy też skasować dany plik JPK_VAT jeśli za dużo wczytaliśmy plików.