Baner

8. Słowniki

a. Katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów przechowuje dane o firmach bądź osobach dla których dokonywane są wpisy w Księdze PiR oraz Rejestrach VAT. Wpisanie tych danych przez użytkownika pozwala później na szybsze wprowadzenie wpisów do bazy poprzez wybranie danego kontrahenta z listy, bez każdorazowego wpisywania jego danych. Dostęp do listy kontrahentów jest możliwy poprzez przycisk w głównym oknie programu, lub też poprzez menu (Słowniki->Katalog kontrahentów).
W głównej części okienka znajduje się tabela zawierająca wpisanych kontrahentów. U dołu okienka widoczne są przyciski:
- "Dodaj" - otwiera okienko dodania nowego kontrahenta
- "Usuń" - powoduje usunięcie zaznaczonego kontrahenta
- "Edycja" - otwiera okienko edycji danych kontrahenta
- "Znajdź" - otwiera okienko szukania kontrahenta
- "Wyjście" - zamyka okienko

Niżej jest okienko służące do szybkiego wyszukiwania kontrahenta. Za pomocą przycisków po prawej "wg nazwy", "wg NIP", "wg nru", "wg miasta" należy określić po czym szukamy i następnie wpisać szukaną frazę. W tabeli zaznaczony zostanie wyszukany wiersz.

W okienku dodania lub edycji danych kontrahenta należy wpisać dane w poszczególne rubryki, do wpisania miejscowości i kodu wygodniej posłużyć się listą kodów i miejscowości otwieranej za pomocą przycisku "Lista…". Tam można znaleźć szukaną miejscowość na podstawie jej kodu bądź pierwszych liter nazwy. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

W okienku otwieranym przyciskiem "Znajdź" można wyszukać interesującego nas kontrahenta wpisując fragment nazwy firmy lub miejscowości.

b. Katalog zdarzeń gospodarczych

W katalogu zdarzeń gospodarczych przechowywane są nazwy często używanych opisów zdarzeń wpisywanych do Księgi PiR. Przy wpisywaniu pozycji do Księgi PiR można skorzystać z tego spisu, co przyspiesza tą czynność. Dostęp do listy zdarzeń gospodarczych jest możliwy poprzez menu (Słowniki->Zdarzenia gospodarcze).
Osobno są definiowane zdarzenia gospodarcze dla przychodu osobno dla zakupów. Zmniejsza to wielkość list przy wyborze.
W głównej części okienka znajduje się tabela zawierająca wpisane nazwy zdarzeń. U dołu okienka widoczne są przyciski:
- "Dodaj" - powoduje dodanie nowego zdarzenia, wystarczy wpisać tekst i nacisnąć przycisk "Zapisz"
- "Edycja" - umożliwia zmianę tekstu zdarzenia - zmiany należy potwierdzić przyciskiem "Zapisz"
- "Wyjście" - zamyka okienko