Baner

6. Import danych

Program umożliwia import danych z programu MR_FAKTURY_PRO, importować można dane kontrahentów, a także dane z faktur VAT i paragonów. Import danych dostępny jest z głównego okna programu poprzez menu główne (Dane->Import danych). Ukaże się okienko importu danych, gdzie należy określić:
- położenie (ścieżkę) danych programu MR_FAKTURY_PRO
- tabele z których dane mają zostać zaimportowane
- opisy zdarzeń gospodarczych dla importu z poszczególnych tabel
- zakres dat których import będzie dotyczył
- opcje importu - czy importować także już istniejących (wpisanych do katalogu) kontrahentów (o tym samym numerze NIP).

Jeśli przy imporcie danych z faktur VAT lub paragonów kontrahent w importowanym dokumencie nie występuje w katalogu kontrahentów programu MR_Księga, to zostanie on automatycznie zaimportowany.

Opcja Grupuj korekty paragonów z danego dnia spowoduje, że wszystkie korekty paragonów zostaną podliczone i zaliczone jako jeden wpis.

Opcja Dane importowane z więcej niż jednego MR_FAKTURY_PRO używamy wtedy, gdy importujemy dane do programu z co najmniej dwóch programów. Wówczas nie działa mechanizm znajdowania duplikatów

Wyłącz mechanizm wykluczania duplikatów spowoduje, że program nie będzie przy imporcie uwzględniał tego, że dana faktura mogła być już zaimportowana do programu.

Dodatkowe sortowanie dla faktur sprzedaży Funkcja ta powoduje, że program dodatkowo na podstawie symbolu faktury usiłuje domyślić się jej numeru i poprawnie posortować faktury według numerów. Jest to istotne szczególnie gdy w programie MR_FAKTURY_PRO nie używamy automatu przy wystawianiu faktur lub były kasowane jakieś faktury i w ich miejsce wstawiane jakieś inne faktury.

Po naciśnięciu przycisku "Importuj" rozpocznie się importowanie danych, w pasku statusu u dołu okienka można obserwować postęp tego procesu. Po wykonaniu importu w przypadku jakiś problemów - będą prezentowane te błędy w osobnym okienku.

Dane są importowane wyłącznie dla miesięcy nie zaksięgowanych!
Nie są importowane wpisy już istniejące w Księdze PiR !