Baner

11. Wydruki

Okno wydruków dostępne jest zarówno z widoku Księgi PiR jak i z Rejestrów VAT oraz z menu programu. Z okienka po prawej stronie należy wybrać interesujący nas wydruk a następnie określić miesiąc, dla którego będzie drukowany dokument. Można także określić numer, od którego będą numerowane strony.
U dołu okienka widoczne są przyciski:
- "Drukuj" - pokazuje podgląd wydruku, z którego można wydrukować odpowiedni dokument a także wyeksportować go do interesującego nas formatu np pdf, img, csv itp.
- "Projekt wydruku" - otwiera edytor wydruków, w edytorze tym można dostosować wydruki do własnych potrzeb. W wersji niezarejestrowanej nie jest możliwe zapisanie zmian.
- "Wyjście" - zamyka okienko bez drukowania